Χορήγηση Βεβαίωσης Απόσταξης (για αμπέλια μικρότερα από 1 στρέμμα)