Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23923 30016 & 23923 30038

Άρθρα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2021

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ο.Τ.Κ.Ζ. (ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ...

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2 ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3. ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12890/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ...

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ KATATAΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ_ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ _ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΗΣ_ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Προκήρυξη Σχολικών Τροχονόμων για ενδιαφερόμενα σχολεία και Δήμο Θερμαϊκού

Προκήρυξη Σχ-Τροχ για ενδιαφερόμενα σχολεία και Δήμο Θερμαϊκού

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12890/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ650 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ KATATAΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ_ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ _ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου : Κατασκευή Τοιχίου Περίφραξης Νοτιοανατολικής Πλευράς Δημοτικού Γηπέδου Ν. Μηχανιώνας (Μελέτη 16/2020)

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16_2020 ΤΟΙΧΙΟ 13334 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 16_2020 _ΤΟΙΧΙΟ _232_2021 ΑΟΕ ADAM 3.ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΙΧΙΟ ΜΗΧ_ΝΑΣ 16_2020 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 16_2020 _TOIXIO 5.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 16_2020 6.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 16_2020 7.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...

Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου : Επισκευή – Συντήρηση κτιρίου Α΄ Λιμενικού τμήματος Νέας Μηχανιώνας (Μελέτη 61/2020)

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 13339_10_08_2021 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 61_2020 ΚΤΙΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΑΔΑΜ 3. ΜΕΛΕΤΗ 61_2020 ΚΤΙΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛ 61_2020 5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 61_2020 6.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_61_2020 7.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 61_2020_signed 8.ΕΕΕΣ 61_2020...

Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου : Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών 2020 (Μελέτη 59/2020)

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 59_2020 ΑΔΑ 60Φ5ΩΡ2-ΧΛΧ 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ e procurement 59-2020 3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛ 59_2020 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 59_2020 5.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 59_2020 6.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 59_2020 7.ΕΕΕΣ 59_2020 pdf 8.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Εργασίες καθαρισμού ακτών Δήμου Θερμαϊκού»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΚΤΕΣ espd-request-v2 pdf espd-request-v2

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΚΗΜΔΗΣ_4782-Διακήρυξη-Υπηρεσιών-συνοπτικού_ΣΦΗΟ_τελικό1 ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΦΗΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ espd-request-v2 pdf espd-request-v2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για τη μίσθωση από το Δήμο Θερμαϊκού ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία των Δομών : «Κοινωνικό Παντοπωλείο»,...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΒΑΚ 19_2021_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΣΒΑΚ_ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ_148_2021 AOE ADAM ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΒΑΚ ΑΔΑ _624ΘΩΡ2-ΛΣΠ ΤΕΥΔ ΣΒΑΚ_ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ_ ΤΕΥΔ ΣΒΑΚ_ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ_ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΒΑΚ_ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ_

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΠΠΑ 2000»

1.ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΠΠΑ 2000 2.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε word 5.EEEΣ σε pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΣΥΜΦΩΝΙΑ...

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ»

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΤΕΛΙΚΗ 2021 ΜΕ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 13.proc_ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 14.ada_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 8.1.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 8.2.ΤΕΥΔ_ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 215 ΚΕΡΑΣΙΑΣ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤ_ΧΙΟΥ 215 ΚΕΡΑΣΙΑΣ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

1. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΜΕΛ 27_2020.pdf2 4..ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ...

5.signed_ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2020_2021_2022 21. signed_KΗΜΔΗΣ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 22. ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ TMHMA 1 EΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ TMHMA 2 EΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ TMHMA 3 EΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ TMHMA 4 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ...

Οριστικά Αποτελέσματα 1ης & 2ης Κατάταξης Πρόσληψης ΠΦΑ 2020-2021

8. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1ης ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΦΑ 2020-2021 8. ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2ης ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΦΑ 2020-2021

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 2021»

1. signed_ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 2021_6_1l_20 ΤΕΛΙΚΗ 14. ΚΗΜΔΗΣ_ΣΥΝΟΛΙΚΗ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ 15. ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ENTYΠO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ espd-request-v2(2)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ ΑΕΕΚ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ

1.vs.9 ΜΕΛΕΤΗ 9-2020_signed 19.ada_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΓΚΩΔΗ 18.proc_ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΓΚΩΔΩΝ Κ ΑΕΚΚ 36 ΜΗΝΕΣ 10.1.Α ENTYΠO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩΔΗ 10.2.Β ENTYΠO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩΔΗ 10.3.Γ ENTYΠO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΓΚΩΔΗ 17.espd-request-v2

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Μήνυμα της Αντιδημάρχου Παιδείας του Δήμου Θερμαϊκού, Σοφίας Ζηφκοπούλου – Παπακώστα για τη Γιορτή της Σημαίας

    Παραμονή της Επετείου του ΟΧΙ και ο Ελληνισμός όπου γης με γιορτές και εκδηλώσεις τιμά το Ιερό Σύμβολο του Ελληνικού Έθνους τη Γαλανόλευκη...

Μέτρα προστασίας στις παρελάσεις για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Αναφορικά με τα μέτρα προστασίας που θα πρέπει να τηρηθούν στις παρελάσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου, το Υπουργείο Υγείας...

ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ- ΕΝΕΡΓΩ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΙ

Οι μέρες του Φθινοπώρου συνοδεύονται από μικτές καιρικές συνθήκες. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι κατά τόπους υψηλές θερμοκρασίες διατηρούν ακόμα και σήμερα ενεργή τη...