Παρασκευή 27-05-22
Άρθρα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2021

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ” ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

1.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ_Μελέτη - Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες New 2.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 3.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ espd-request-v2 (1)  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για κυλικειο Δημ Σχολ Κερασιάς ΟΡΟΙ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θερμαϊκού (ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών & ΠΕ Κοινωνιολόγων)

«Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: από την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 έως την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ_ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΘ_2021-ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ‘ΚΟΧΥΛΙ’

Προμέτρηση μελέτης 140_2018_signed Προϋπολογισμός μελέτης 140_2018_signed ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΧΥΛΙ_ΜΕΛ 140_2018 01-12-2021_signed Τιμολόγιο Μελέτης 140_2018_signed ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΜΕΛ 140_2018 AΔAM Μελέτη ΦΑΥ μελ 140_2018_signed Μελέτη ΣΑΥ μελ 140_2018_signed ΕΣΥ _ΚΟΧΥΛΙ μελ 140_2018_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΟΧΥΛΙ...

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΏΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

Τεχνική Εκθεση Προυπολογισμός Τιμολόγιο μελέτης Προμέτρηση Αντιστοίχιση άρθρων ΣΑΥ-ΦΑΥ espd-request- 67_2018.signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΤΕΛΙΚΗ ΙΠ & ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 15-10-2021.signed Οικονομική_προσφορά_Έργου- 184685.signed ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 67-2018.signed ΕΣΥ _4782_2021 67_2018 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 24-11-21.signed

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Νέων Επιβατών

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Νέων Επιβατών

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 2ου Γ.Ε.Λ Θερμαϊκού

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 2ου Γ.Ε.Λ Θερμαϊκού

Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 1ου και 2ου Γυμνασίου Μηχανιώνας

 Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 1ου και 2ου Γυμνασίου Μηχανιώνας

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5. ΕΕΕΣ σε pdf 6. ΕΕΕΣ σε xml 7. ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ     ΕΝΤΥΠΟ ΤΜ 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για κυλικειο Δημ Σχολ Κερασιάς ΟΡΟΙ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ο.Τ.Κ.Ζ. (ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ...

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2 ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3. ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12890/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ...

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ KATATAΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ_ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ _ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΗΣ_ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Προκήρυξη Σχολικών Τροχονόμων για ενδιαφερόμενα σχολεία και Δήμο Θερμαϊκού

Προκήρυξη Σχ-Τροχ για ενδιαφερόμενα σχολεία και Δήμο Θερμαϊκού

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 12890/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ650 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ KATATAΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ_ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ _ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου : Κατασκευή Τοιχίου Περίφραξης Νοτιοανατολικής Πλευράς Δημοτικού Γηπέδου Ν. Μηχανιώνας (Μελέτη 16/2020)

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 16_2020 ΤΟΙΧΙΟ 13334 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 16_2020 _ΤΟΙΧΙΟ _232_2021 ΑΟΕ ADAM 3.ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΙΧΙΟ ΜΗΧ_ΝΑΣ 16_2020 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 16_2020 _TOIXIO 5.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 16_2020 6.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 16_2020 7.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...

Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου : Επισκευή – Συντήρηση κτιρίου Α΄ Λιμενικού τμήματος Νέας Μηχανιώνας (Μελέτη 61/2020)

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ 13339_10_08_2021 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 61_2020 ΚΤΙΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΑΔΑΜ 3. ΜΕΛΕΤΗ 61_2020 ΚΤΙΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛ 61_2020 5. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 61_2020 6.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_61_2020 7.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 61_2020_signed 8.ΕΕΕΣ 61_2020...

Συνοπτικός Διαγωνισμός Έργου : Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών 2020 (Μελέτη 59/2020)

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 59_2020 ΑΔΑ 60Φ5ΩΡ2-ΧΛΧ 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ e procurement 59-2020 3.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛ 59_2020 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 59_2020 5.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ 59_2020 6.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 59_2020 7.ΕΕΕΣ 59_2020 pdf 8.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Εργασίες καθαρισμού ακτών Δήμου Θερμαϊκού»

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΚΤΕΣ espd-request-v2 pdf espd-request-v2

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΚΗΜΔΗΣ_4782-Διακήρυξη-Υπηρεσιών-συνοπτικού_ΣΦΗΟ_τελικό1 ΔΙΑΥΓΕΙΑ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΦΗΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ espd-request-v2 pdf espd-request-v2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ,ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ για τη μίσθωση από το Δήμο Θερμαϊκού ακινήτου, που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία των Δομών : «Κοινωνικό Παντοπωλείο»,...

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΒΑΚ 19_2021_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΣΒΑΚ_ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ_148_2021 AOE ADAM ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΒΑΚ ΑΔΑ _624ΘΩΡ2-ΛΣΠ ΤΕΥΔ ΣΒΑΚ_ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ_ ΤΕΥΔ ΣΒΑΚ_ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ_ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΒΑΚ_ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ_

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΠΠΑ 2000»

1.ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΠΠΑ 2000 2.ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε word 5.EEEΣ σε pdf

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

“Τρέχουμε πιο γρήγορα απ’ τον καρκίνο, με ή χωρίς το ποδήλατο την Κυριακή 5 Ιουνίου”

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου (6 Ιουνίου) και την παγκόσμια μέρα ποδηλάτου (3 Ιουνίου), ο Δήμος Θερμαϊκού στηρίζει τον Σύλλογο των...

Ανάρτηση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΚΟΧ2/2022

01.Δημόσια Πρόσκληση ΚΟΧ2_2022 02.Δικαιολογητικά πρόσληψης ΚΟΧ2_2022 03.Υπεύθυνη δήλωση για αδίκημα 04.Τίτλοι Σπουδών_Παράρτημα III ΚΟΧ2_2022 05.Προσοντολόγιο_Κατηγορίας ΠΕ 06.Προσοντολόγιο_Κατηγορίας ΤΕ 07.Προσοντολόγιο_Κατηγορίας ΔΕ 08.Προσοντολόγιο_Κατηγορίας ΥΕ 09.Απογραφικό Δελτίο Εισόδου