Παρασκευή 20-05-22
Άρθρα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2018

Διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια πινακίδων & ειδών ασφαλείας οδών».

18PROC004292671 Συνολική διακήρυξη προμηθείας πινακίδων και ειδών ασφαλείας οδών ΤΕΥΔ Συνοπτικός διαγωνισμός 128-2017 Μελέτη προμήθεια πινακίδων & ειδών ασφαλείας οδών Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας ΣΟΧ 1-2018 ΔΗΚΕΘ

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας ΣΟΧ 1-2018 ΔΗΚΕΘ

Αποτελέσματα προκήρυξης ΠΦΑ 2018-2019

Προσωρινός πίνακας 1ης κατάταξης ΠΦΑ 2018-2019 Προσωρινός πίνακας 2ης κατάταξης ΠΦΑ 2018-2019 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης ΠΦΑ 2018-2019

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμάχιου 1064α Τ.Κ. Μεσημερίου της Δ.Ε. Επανομής με χρήση σταβλικής εγκατάστασης αμνοεριφίων κατηγορίας Ι

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμάχιου 1064α Τ.Κ. Μεσημερίου της Δ.Ε. Επανομής με χρήση σταβλικής εγκατάστασης αμνοεριφίων κατηγορίας Ι

Ανάρτηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθείας εκμίσθωσης αναψυκτήριου στο Ο.Τ. ΚΧ42Τ Περαίας

Ανακοίνωση απευθείας εκμίσθωσης αναψυκτηρίου στο OT KX42T Περαίας Διακήρυξη απευθείας εκμίσθωσης αναψυκτηρίου ΚΧ42Τ Περαίας

Κρασπεδώσεις – Πλακοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού

Διακήρυξη Περίληψη διακήρυξης 101 Προϋπολογισμός μελέτης 111 Τιμολόγιο μελέτης Τεχνική έκθεση

Διακήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του λυκείου Ν. Μηχανιώνας

Διακήρυξη διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου του λυκείου Ν. Μηχανιώνας

Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγω βλαβών και φθορών

Διακήρυξη Περίληψη διακήρυξης 62_2018 Τεχνική έκθεση Προϋπολογισμός Τιμολόγιο μελέτης Ειδική συγγραφή Τ.Σ.Υ. Σ.Α.Υ Φ.Α.Υ Τ.Ε.Υ.Δ σε μορφή doc Τ.Ε.Υ.Δ σε μορφή pdf

Κρασπεδώσεις & πλακοστρώσεις τοπικής κοινότητας Μεσομηρίου

Διακήρυξη Περίληψη διακήρυξης 101 Προϋπολογισμός μελέτης 102 Προμέτρηση Τεχνική περιγραφή μελέτης Τιμολόγιο Μελέτης

Καθαρισμός παρόδιας βλάστησης, δημοτικών χώρων και αλσύλλιων για πυροπροστασία

Διακήρυξη Περίληψη διακήρυξης Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΤΕΥΔ Μελέτη

Μελέτες Εφαρμογής Ανάπλασης της παραλιακής ζώνης Οικισμού Αγίας Τριάδας Δήμου Θερμαϊκού, Π.Υ.: 15.269,62€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διακήρυξη Αγία Τριάδα 11862_06_18 Φάκελος δημόσιας σύμβασης 69_2018 Αγία Τριάδα Συγγραφή υποχρεώσεων 69-2018 Περιληπτική διακήρυξη Αγία Τριάδα 12186 _11_07_18 ΤΕΥΔ 69 2018 Αγία Τριάδα Έντυπο οικονομικής προσφοράς 69-2018 Απόφαση ένταξης...

Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού – διακήρυξη διαγωνισμού

Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού - διακήρυξη διαγωνισμού

Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμηθείας υγρών καύσιμων και λιπαντικών του Δήμου Θερμαϊκού και των νομικών του πρόσωπων για δυο (2) έτη

espd-request ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 3-2018-04.05.2018 ΟΜΑΔΑ Α1 ΟΜΑΔΑ Α2 ΟΜΑΔΑ Β1 ΟΜΑΔΑ Β2 ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Δ ΟΜΑΔΑ Ε ΟΜΑΔΑ Ζ ΟΜΑΔΑ Η

Προμήθεια α) γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, β) φωτοτυπικού χαρτιού, γ) βιβλίων, εντύπων, κ.λ.π. και δ) εκτυπώσεων, εκδόσεων και βιβλιοδετήσεων, για τρία (3)...

Περίληψη διακήρυξης γραφική υλη Διακήρυξη προμηθείας γραφικής ύλης Μελέτη γραφικής ύλης Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΤΕΥΔ - συνοπτικός διαγωνισμός

Καθορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας και αποσφράγισης προσφορών για «εργασίες κλαδέματος δέντρων» αριθ. Διακήρυξης 221/7884/10-5-2018.

Καθορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας και αποσφράγισης προσφορών για «εργασίες κλαδέματος δέντρων» αριθ. Διακήρυξης 221/7884/10-5-2018

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ειδών παντοπωλείου για τις ετήσιες ανάγκες το Δήμου Θερμαϊκού, του Δ.Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., της Δ.Η.Κ.Ε.Θ., της Α/θμιας...

Περίληψη διακήρυξης είδη καθαριότητας Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού είδη καθαριότητας Μελέτη απόσπασμα καθαριστικά Τεχνικών προδιαγραφών 2017 Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΤΕΥΔ-Συνοπτικος διαγωνισμός

Ναυαγοσωστική κάλυψη Δήμου Θερμαϊκού

Μελέτη για διαπραγμάτευση Τεύχος όρων για διαπραγμάτευση ναυαγοσωστών ΤΕΥΔ Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Θερμαϊκού

Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη Ειδική συγγραφή Προμέτρηση Προϋπολογισμός ΤΕΥΔ Τεχνική έκθεση Τιμολόγιο μελέτης

Κατασκευή δικτύου ομβρίων Δ.Ε. Θερμαϊκού

Περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη Ειδική συγγραφή Προμέτρηση Προϋπολογισμός ΤΕΥΔ Τεχνική έκθεση Τιμολόγιο μελέτης

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εθελοντικός καθαρισμός στο Καρνάγιο της Νέας Μηχανιώνας

ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. / Ημέρες Θάλασσας 2022 στον Δήμο Θερμαϊκού! ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΤΗΣ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Κυριακή 22 Μαΐου 2022 / 10:30  / (Δράση Νέων) Σημείο συνάντησης: Καρνάγιο 3ο Σύστημα...

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

1.ΜΕΛΕΤΗ 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4. ΕΕΕΣ 5. espd-request-v2 ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

1.ΜΕΛΕΤΗ 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4. espd-request 5. espd-request-v2 ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ