Κυριακή 21-07-24
Αρχική Ψηφιακά Πιστοποιητικά για Δημότες και Επιχειρήσεις

Ψηφιακά Πιστοποιητικά για Δημότες και Επιχειρήσεις

Μέσω αυτής της υπηρεσίας κάθε δημότης και ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να μπει στο σύστημα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών του Δήμου Θερμαϊκού, να κάνει αίτηση και στη συνέχεια να παραλάβει ηλεκτρονικά το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει, χωρίς να χρειάζεται να έρθει αυτοπροσώπως στο Δημαρχείο ή στο ΚΕΠ. Έτσι, γλιτώνει κόπο και χρόνο.

Η νέα αυτή υπηρεσία κάνει χρήση των κωδικών που διαθέτει κάθε πολίτης και ιδιοκτήτης επιχείρησης στο taxisnet. Οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε επιπλέον εγγραφή του χρήστη ή ενεργοποίηση οποιουδήποτε λογαριασμού. Απλά και γρήγορα!

Η σταδιακή ενσωμάτωση όλων των υπηρεσιών του δήμου μας στη νέα ψηφιακή υπηρεσία, θα μας επιτρέψει την έκδοση περισσότερων ψηφιακών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων στο άμεσο μέλλον.

Συνοπτικά, τα βήματα που προβλέπει η νέα ηλεκτρονική διαδικασία, είναι τα εξής:

  1. Εισέρχεστε στο σύστημα με την χρήση των προσωπικών κωδικών σας στο taxisnet.
    (Σημαντική σημείωση: Ο Δήμος Θερμαϊκού δεν αποκτά ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει πρόσβαση στους προσωπικούς σας κωδικούς στο taxisnet. Η χρήση τους πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την ταυτοποίησή σας, η οποία και εκτελείται μέσω διεπαφής που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων)
  2. Επιλέγετε το πλήκτρο “Νέα Αίτηση Πιστοποιητικού”.
  3. Επιλέγετε το πιστοποιητικό που σας ενδιαφέρει.
  4. Συμπληρώνετε τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, πεδία και επισυνάπτετε τα σχετικά έγγραφα.
    Επιλέγετε “Αποστολή Αίτησης”.

Η αίτηση σας ελέγχεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Εφόσον είναι πλήρης, τότε το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποιητικό σας αναρτάται στο σύστημα και εσείς ενημερώνεστε με σχετικό email, προκειμένου να εισέλθετε με τον ίδιο τρόπο (βήμα 1) και να το παραλάβετε από την λίστα “Ολοκληρωμένα Αιτήματα”.

Εφόσον διαπιστωθούν παραλείψεις ή σφάλματα στην αίτησή σας, αυτή σας επιστρέφεται με σχετική αναφορά των αλλαγών που πρέπει να πραγματοποιήσετε, χωρίς να χρειάζεται να συμπληρώσετε την αίτηση από την αρχή. Για την διόρθωση της αίτησής σας θα λάβετε και πάλι σχετικό email, προκειμένου να εισέλθετε εκ νέου στο σύστημα και να διορθώσετε την αίτησή σας μέσω της λίστας “Ανοικτά Αιτήματα”.

Ο Δήμος Θερμαϊκού κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679, σας ενημερώνει ότι η χρήση των δεδομένων σας, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση της εκάστοτε αίτησής σας, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την ενάσκηση δημόσιας εξουσίας.

Μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους:

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης επιχείρησης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης Δημοτικής Ενημερότητας, Λοιπών Βεβαιώσεων και Υπηρεσιακών Σημειωμάτων για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

ΤΑΠ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για MH Ηλεκτροδοτούμενα Κτίσματα (χρησιμοποιούμενα ή μη).

ΤΑΠ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για Οικόπεδο.

ΤΑΠ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Βεβαίωση μη Οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για Ηλεκτροδοτούμενα Κτίσματα.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ 1

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για Βεβαίωση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (για στρατολογική χρήση).

ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ

Τα πιστοποιητικά πλησιεστέρων συγγενών εκδίδονται από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, που εδρεύει στο Δημαρχείο επί της οδού Μεγ.Αλεξάνδρου 2 Περαία, 1ος όροφος, τηλ. 23923 30037, 30035, 30040 μόνο για τους θανόντες δημότες του Δήμου μας.

ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας.

ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση μεταδημότευσης λόγω ανάκτησης της αρχικής δημοτικότητας στον Δήμο Θερμαϊκού.

ΛΟΓΩ 2ΕΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για υποβολή αίτησης μεταδημότευσης λόγω συνεχούς διετούς κατοικίας στον Δήμο Θερμαϊκού.

ΣΥΖΥΓΩΝ

Μέσω αυτής της υπηρεσίας μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για υποβολή αίτησης μεταδημότευσης συζύγων όταν ο ένας είναι δημότης του Δήμου Θερμαϊκού.