Σάββατο 18-05-24
Αρχική ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)

Άδειας Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων

Περίπτερα

Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο

Παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου

Κινηματογράφοι - Θέατρα

Ψυχαγωγικές Παιδείες (Λούνα Παρκ, Πίστες Αυτοκινητιδίων κλπ)

Τεχνικά Παίγνια

Παιδότοποι

Αυτόματοι Πωλητές - Τροφίμων Ποτών