Ρέμα Κερασιάς

Ξεκινά από τα υψώματα στα όρια της Αγ.Τριάδος-Κερασιάς και φτάνει μέχρι την Ν.Μηχανιώνα.

Η ροή του ρέματος, οι ήπιες κλίσεις του εδάφους στα πρανή του ρέματος και η θέα της θάλασσας μέσα από από αυτό συνθέτουν ένα εκπληκτικής ομορφιάς φυσικό τοπίο, ελκυστικό για επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι στην κορυφή του ρέματος υπάρχει φυσική πηγή νερού με συνεχή ροή καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους.