Σάββατο 20-04-24
Αρχική ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καψαλάκειος Πολιτιστική Στέγη, Κ. Βάρναλη 2, Ν. Μηχανιώνα ΤΚ 57004
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2392330372
FAX: 2392022840
email: symparastatis@thermaikos.gr

Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών ή των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

Ο Συμπαραστάτης

Αρμοδιότητες Συμπαραστάτη

Υποβολή Καταγγελίας

Ετήσιες Εκθέσεις

Ειδικές Προτάσεις