Τρίτη 5-12-23

Τοπική Κοινότητα Νέας Κερασιάς

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

2023t

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ13

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 13 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2023
2023t

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 10 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 10 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2023
2023t

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 9 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 9 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2023
2023t

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 8 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 8 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2023
2023t

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 7 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 7 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2023
2023t

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28/2/2023

ΑΠΟΦΣΕΙΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 28/2/2023
2023t

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 26/1/2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 26/1/2023
2023t

6/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 6 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2022
2023t

5/2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 5 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2022
2023t

4/2022 – 6ΒΣΥΩΡ2-2ΚΔ

6ΒΣΥΩΡ2-2ΚΔ - 4-2022
2023t

3/2022 – Ψ68ΦΩΡ2-ΩΗΒ(1)

Ψ68ΦΩΡ2-ΩΗΒ(1) - 3-2022
2023t

2/2022 – 6ΒΚΑΩΡ2-Β4Ψ(1)

6ΒΚΑΩΡ2-Β4Ψ(1) - 2-2022
2023t

1-2022 – Ψ9ΞΣΩΡ2-Τ0Β(1)

Ψ9ΞΣΩΡ2-Τ0Β(1) - 1-2022
2023t

14/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 14 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2020
2023t

13/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 13 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2020
2023t

12/2020

12/2020
2023t

11-2020

11-2020
2023t

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 9 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 9 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2020
2023t

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 8 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 8 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2020
2023t

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 7 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 7 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2020
2023t

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 6 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 6 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2020
2023t

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ. 5

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ. 5
2023t

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ. 4

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ. 4
2023t

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ. 3

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ. 3
2023t

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ. 2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ. 2
2023t

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 1 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 1 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Επισυναπτόμενα αρχεία
Επισυναπτόμενα αρχεία