Κυριακή 21-07-24

Τοπική Κοινότητα Νέας Κερασιάς

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 1 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 2 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 3 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 3 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 4 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 5 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 5 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 6 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 7 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 8 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 9 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 10 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 11 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 12 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 13 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 14 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 15 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 16 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 17 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 18 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 1 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 2 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 3 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 4 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 5 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 6 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 7 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 8 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 9 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 10 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 11 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 12 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 13 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 14 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 15 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 16 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 17 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 18 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 19 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 20 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 21 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 22 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 23 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 24 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 33 Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 33 Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 34 Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΨΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 34 Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 35 Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 36 Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 37 Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟ 38 Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 2015

Επισυναπτόμενα αρχεία
Επισυναπτόμενα αρχεία