Στόχοι του δήμου

Tο όραμα της Δημοτικής Αρχής συνίσταται στην προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής μας και στην ανάδειξη του τόπου μας σε ένα σύγχρονο Δήμο με τουριστικό προσανατολισμό, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρέχει στο μόνιμο κάτοικο, τον επισκέπτη και τον επαγγελματία.

Το όραμα εξειδικεύεται στις ακόλουθες κατευθυντήριες πολιτικές της Δημοτικής Αρχής:

  • Σεβασμός στον Πολίτη
  • Ανάδειξη του Δήμου Θερμαϊκού ως τουριστικού προορισμού στον Πολίτη – Προστασία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής
  • Επενδύσεις σε βασικές υποδομές
  • Τοπική ανάπτυξη με τη συνεργασία όλων των φορέων της ευρύτερης περιοχής
  • Κοινωνική ευαισθησία
  • Ανάδειξη του Πρωτογενή Τομέα: Αλιευτικό και Γεωργικό Κέντρο
  • Βελτίωση Δευτερογενούς Τομέα – Μεταποίηση
  • Ανάπτυξη Υποδομών Τριτογενή Τομέα
Επισυναπτόμενα αρχεία