Παρασκευή 21-06-24
Αρχική ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Το Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  1. Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον Δήμο.
  2. Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα)
  3. Μεριμνά για τη διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.
  4. Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου και τη διαχείριση της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (π.χ. κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, κ.λπ.)

 

Για την  εκμίσθωση – παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου Επανομής και της  Καψάλακειου Πολιτιστικής Στέγης Μηχανιώνας επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 23923 30051 / 23923 30031