Παιδικοί σταθμοί

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗ.Π.Π.ΑΚ.Υ.Θ KAI ΔΗ.Κ.Ε.Θ.

Οι παιδικοί σταθμοί φιλοξενούν νήπια ηλικίας από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Δέχονται παιδιά δικαιούχων VOUCHERS στο Πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» – Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, καθώς και παιδιά με αντικαταβολή τροφείων. Το Ωράριο Λειτουργίας των παιδικών σταθμών είναι : 07:00 – 16:00.

Η επιλογή των παιδιών γίνεται με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται από τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας (ΦΕΚ 4249/Β705.12.2017) που ισχύει για το ΔΗ.Π.Π.ΑΚ.Υ.Θ και με την εκάστοτε Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του κάθε Νομικού Προσώπου.

Το Παιδαγωγικό Προσωπικό αποτελείται από Νηπιαγωγούς, Βρεφονηπιοκόμους και βοηθούς Βρεφονηπιοκόμου, οι οποίοι επιμελούνται την ασφαλή παραμονή των παιδιών, καθώς και την εκπαίδευσή τους.

Το προσωπικό καθαριότητας εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των Σταθμών. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή και τήρηση των βασικών κανόνων ατομικής υγιεινής και όλων των όρων υγιεινής στους χώρους των Παιδικών Σταθμών.

Στους Παιδικούς Σταθμούς εφαρμόζεται ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα συνδυάζει τη μαθητοκεντρική αντίληψη με τη βιωματική εκπαίδευση. Εφαρμόζεται καθημερινά μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες, ανάλογα με την ηλικία των παιδιών στους παρακάτω τομείς: Δημιουργικότητα – Αισθητική Αγωγή, Μαθηματικές έννοιες, Ασκήσεις προγραφής, Καλλιέργεια της γλώσσας, Παραμύθια – Λαϊκή παράδοση – Διηγήσεις, Κουκλοθέατρο, Θεατρικό παιχνίδι – Ελεύθερο παιχνίδι, Μουσικοκινητική αγωγή, Μουσική, προπαιδεία στα Αγγλικά.

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Θερμαϊκού, έχουν ως στόχο την αγωγή και την εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής και της ψυχολογίας για μια ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη, προάγουν τις δεξιότητες κάθε παιδιού. Με έναν προσεκτικό προγραμματισμό μεγιστοποιούν τα παιδικά ερεθίσματα, ώστε κάθε παιδί να αναπτύσσει τις ικανότητές του, να μαθαίνει να δρα τόσο ατομικά όσο και συλλογικά και να εκπαιδεύεται. Παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή, βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, τηρώντας τους απαιτούμενους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης, επιτυγχάνουν την ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον και ασφαλώς εξυπηρετεί τους εργαζόμενους γονείς, ενώ παράλληλα τους ευαισθητοποιεί σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.

ΕΝΤΥΠΟ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ 2024 -2025ΠΑΙΔΙΚΟΣ 2024

   1 ΔΗ.Κ.Ε.Θ Παιδικός Σταθμός – Παιδική Φωλιά ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 23920-22255 paidikifolia2005@gmail.com
   2 ΔΗ.Κ.Ε.Θ Παιδικός Σταθμός – Τα Θαλασσοπούλια ΛΟΙΖΟΥ ΑΝΘΗ 23920-26817 lozlozlila@gmail.com
   3 ΔΗ.Π.Π.ΑΚ.Υ.Θ Δημαράκειος παιδικός σταθμός Ν. Μηχανιώνας ΤΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 23920 35787 dimarakeiosps@gmail.com
   4 ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Επανομής ΤΣΕΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 23920-42888  paidikosepanomis@gmail.com