Πέμπτη 1-06-23

Τοπική Κοινότητα Αγγελοχωρίου

no-thumb

Αριθ.Αποφ. 6-2023

Αριθ.Αποφ. 6-2023
no-thumb

Αριθ.Αποφ. 5-2023

Αριθ.Αποφ. 5-2023
no-thumb

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 24-3-2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 5 24-3-2023
no-thumb

4 απόφαση 6/2/2023

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ αριθ. απόφ. 4/23 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 2/2023 συνεδρίασης του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου του ∆ήµου Θερµαϊκού της 6ης του...
no-thumb

3 αποφαση 6/2/2023

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ αριθ. απόφ. 3/23 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της µε αριθ. 2/2023 συνεδρίασης του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου του ∆ήµου Θερµαϊκού της 6ης του...
Επισυναπτόμενα αρχεία
Επισυναπτόμενα αρχεία
Επισυναπτόμενα αρχεία