Αποκομιδή μπλε κάδων – υλικά συσκευασίας

Αποκομιδή μπλε κάδων – υλικά συσκευασίας

Το δίκτυο συλλογής των αποβλήτων συσκευασίας, ο γνωστός μας ‘μπλε κάδος’, είναι ανεπτυγμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι δημότες, όλα τα νοικοκυριά στους Δήμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα ο Δήμος Θερμαϊκού διαθέτει δίκτυο συλλογής που αποτελείται από 1.079 κάδους. Αφού ξεπλύνουμε τις άδειες συσκευασίες μας και τις συμπιέσουμε, όσο είναι δυνατόν, για να μειώσουμε τον όγκο τους, τις μεταφέρουμε στον πλησιέστερο μπλε κάδο.

Κάδοι (καμπάνες) συλλογής γυαλιού

Ο Δήμος Θερμαϊκού έχει τοποθετήσει 10 κώδωνες συλλογής γυάλινων συσκευασιών. Τα παραπάνω σημεία συλλογής στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν την παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας από το σύνολο των χώρων εστίασης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και μπορείτε να τα δείτε σε χάρτη μέσω του συνδέσμου που ακολουθεί.

ΧΑΡΤΗΣ

https://www.anakyklosianthess.gr/dimos-thermaikou/simeia-anakuklosis-dimou-thermaikou/?types=2