Κυριακή 23-06-24
logo

Η Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Μεσημερίου είναι μια νεοσύστατη Ομάδα Πολιτικής  Προστασίας που μετρά 2 χρόνια ζωής! Σκοπός μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας αλλά και του φυσικού πλούτου. Δίνουμε το παρόν όπου μπορούμε να βοηθήσουμε τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Εκπαιδευόμαστε πάνω σε αντικείμενα Α’ βοηθειών, καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, προστασίας των πολιτών σε περιπτώσεις φυσικών ή  ανθρωπογενών καταστροφών, πυρασφάλειας πυροπροστασίας, διασώσεις σε αστικό, δασικό ή υδάτινο περιβάλλον αλλά και παροχή βοήθειας στις κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη.

Εκτός από την ομάδα ενηλίκων, υπάρχει και η Ομάδα Εφήβων Δόκιμων Διασωστών (14-17 ετών) της οποίας τα μέλη εκπαιδεύονται συνεχώς και συνεπικουρούν την ομάδα των ενηλίκων.

Πρόεδρος Γεώργιος Μαύρος,

Αντιπρόεδρος Σέβη Πασχαλίδου,

Γενικός Γραμματέας Ευστάθιος Πατρώνας,

Ταμίας Γαϊντατζής Ζήσης,

Έφορος Υλικού Ελευθέριος Παπαδόπουλος,

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Ηλεκτρονικών μέσων Γκιόλντας Ραφαήλ,

Έφορος Εκπαίδευσης Αντωνιάδης Ιωάννης,

Έφορος Συντήρησης Εγκαταστάσεων Μέτσης Δημήτριος.

Οι δράσεις μας χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:

  • Παροχή υγειονομικής κάλυψης σε τοπικές διοργανώσεις με στόχο την προστασία της υγείας των συμμετεχόντων.
  • Διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων, για άτομα εντός και εκτός της ομάδας, τα οποία έχουν ως στόχο την επιμόρφωση σχετικά με την ορθή διαχείριση ατυχημάτων. Όλες οι ενημερωτικές μας δράσεις γίνονται σε συνεργασία με ειδικούς από ανάλογους τομείς.
  • Επέμβαση άμεσα και αποτελεσματικά σε ατυχήματα και καταστροφές για παροχή βοήθειας κυρίως σε τοπικό αλλά ακόμη και σε εθνικό επίπεδο, όπου και όποτε χρειαστεί.
  • Διοργάνωση κοινωνικών δράσεων, όπως συλλογή και διανομή ρούχων, με σκοπό την παροχή βοήθειας σε κοινωνικές ομάδες που έχουν περισσότερο ανάγκη