Δευτέρα, 19 Απριλίου

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ– ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 23923 30045 από 8πμ. – 2μμ.

Αρχική ΟΡΓΑΝΩΣΗ Αγροτική Ανάπτυξη

Αγροτική Ανάπτυξη

Αδειοδότηση Αγροτικών Δραστηριοτήτων

Άρδευση Αγροτικών Εκτάσεων

Απόσταξη Τσίπουρου

Χορήγηση Πιστοποιητικού Αμπελοκτημοσύνης

Χορήγηση Βεβαίωσης Απόσταξης (για αμπέλια μικρότερα από 1 στρέμμα)