Επιχειρήσεις του ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Στο παρακάτω banner κάντε κλικ ούτως ώστε να ενημερωθείτε για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Θερμαϊκού. Μπορείτε να αναζητήσετε τις επιχειρήσεις με βάση την κατηγορία ή την Δημοτική Ενότητα στην οποία βρίσκεται η κάθε μια και τέλος, μπορείτε να καταχωρίσετε την επιχείρηση σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή αίτημα, στείλτε μήνυμα στο politis@thermaikos.gr.