Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. που συνδυάζει:
α) την εισοδηματική ενίσχυση,
β) τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και
γ) τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Η αίτηση, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr είτε από τους αιτούντες απευθείας, είτε μέσω των αρμοδίων οργάνων των Δήμων στους οποίους διαμένουν ή των Κέντρων Κοινότητας.
Τα νοικοκυριά που απαρτίζονται και από φιλοξενούμενα μέλη, ή με απροστάτευτα τέκνα, ή έστω ένα μέλος είναι αλλοδαπός, και οι μονογονεϊκές οικογένειες υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους ή τα Κέντρα Κοινότητας.

Στο Δήμο μας ανάλογα τον τόπο που διαμένουν οι αιτούντες την υποβολή αιτήσεων αναλαμβάνουν για την Δημοτική Ενότητα Περαίας, το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας οδό Δευκαλίωνος 23 τηλ 2392022341, 2392024034, 2392024010 για την Δημοτική Ενότητα Ν. Μηχανιώνας Κ. Βάρναλη 2 (Παλαιό Δημαρχείο Ν. Μηχανιώνας) τηλ.2392330344 για Δημοτική ενότητα Επανομής οδό 28ης Οκτωβρίου 9-11 (Παλαιό Δημαρχείο Επανομής) τηλ.2392330104 και για καινούριες αιτήσεις Κ.Ε.Α στο Κέντρο Κοινότητος οδό Ανθέων 47 Περαία τηλ. 2392025887.