Κυριακή 25-09-22
Αρχική ΟΡΓΑΝΩΣΗ Διοίκηση Συμβούλια και Επιτροπές του Δήμου

Συμβούλια και Επιτροπές του Δήμου

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Ευτυχία Ζαριφέ – Παλιούρα,

2. Δημήτριος Πασχαλιάς,

3. Παρθένα Πασχαλίδου,

4. Αντώνιος Ζαβέρκος,

5. Θεόδωρος Τζέκος

6. Γεώργιος Χατζηβαλάσης

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίζεται από το Δήμαρχο ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας, με την υπ΄ αριθ. 405 / 2019 Απόφαση Δημάρχου.

 

Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1. Συμεών Καψάλας

2. Χρήστος Τζίνας

3. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή

4. Παναγιώτης Α. Μήλιος

5. Κωνσταντίνος Καραμανλής

6. Παναγιώτης Δ. Μήλιος

Τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

1. Ιωάννης Βογιατζής

2. Κωνσταντίνος Πριμεράκης

3. Ιωάννης Μαυρομάτης

4. Γραμματάς Χάκης

5. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης

6. Παναγιώτης Δ. Μήλιος

 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζεται από το Δήμαρχο ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλόντος κ. Χρήστος Βογιατζής με την υπ’ αριθ. 406 / 2019 Απόφαση Δημάρχου.

 

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

1. Χρήστος Τζίνας

2.Ευτυχία Ζαριφέ – Παλιούρα

3. Αγγελάκης Σαμακοβλής

4. Νικόλαος Γιάκης

5. Θεόδωρος Τζέκος

6. Γεώργιος Χατζηβαλάσης

Επισυναπτόμενα αρχεία

Τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 1. Ζηφκοπούλου Σοφία, Δημοτική Σύμβουλος
 2. Υψηλάντης Μιχαήλ, Δ/ντής 3ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας
 3. Νικολαΐδου Ελένη, Δ/ντρια ΕΠΑΛ Επανομής
 4. Λιγνός Αχιλλέας, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Επισιτιστικών Επαγγελμάτων Δήμου Θερμαϊκού
 5. Δουνιάς  Ιωάννης, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών  Υπαίθρου Νομού Θεσσαλονίκης
 6. Τριανταφύλλου Φανούριος, Εκπρόσωπος της Β’ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

 

Αναπληρωματικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 1. Ζαριφέ Ευτυχία, Δημοτική Σύμβουλος
 2. Τουρλιδάκης Ιωάννης, Δ/ντής του Δημοτικού Σχολείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Νέων Επιβατών
 3. Καραγιάννη Μορφούλα, Δ/ντρια του 2ου Γυμνασίου Περαίας
 4. Ιγγλέζος Ευστάθιος, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Επισιτιστικών Επαγγελμάτων Δήμου Θερμαϊκού
 5. Λειβαδίωτη Στυλιανή, Εκπρόσωπος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών  Υπαίθρου Νομού Θεσσαλονίκης
 6. Ταχτσίδης Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος της Β’ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ορίζεται από το Δήμαρχο η Αντιδήμαρχος Σοφία Ζηφκοπούλου με την υπ’ αριθ. 292 / 2019 Απόφαση

Στοιχεία επικοινωνίας ΔΕΠ : Ζηφκοπουλου Σοφία/Πρόεδρος

ΤΗΛ : 2392330108

1.Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη. Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και

ι) δημότες.

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον μέλη, μετά από κλήρωση, δημότες εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφαση του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

2.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προ- τάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

3.Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προ- σχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

4.Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.

Επισυναπτόμενα αρχεία
image

42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 8.12.2020

42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 08.12.2020
image

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 10.11.2020

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 10.11.2020
image

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 20.10.2020

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 20.10.2020
image

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 05.10.2020

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 05.10.2020
image

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 29.09.2020

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 29.09.2020
image

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 22.09.2020

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 22.09.2020
image

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 18.08.2020

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 18.08.2020
image

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 14.07.2020

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 14.07.2020
image

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 07.07.2020

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 07.07.2020
image

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 18-02-2020

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 18-02-2020
image

44η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 14/12/2021

44η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 14.12.2021
image

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 07.12.2021

43η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 07.12.2021
image

42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. – 23/11/2021

42η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 23.11.2021
image

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 16/11/2021

41η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 16.11.2021
image

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 25/10/2021

38η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 25.10.2021
image

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 20/9/2021

34η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 20.09.2021
image

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 24.08.2021

31η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 24.08.2021
image

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 29.06.2021

26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 29.06.2021
image

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε. 08.06.2021

23η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 08.06.2021
image

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ... ... μεσω τηλεδιάσκεψης, που θα γίνει την 11η Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα από 11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:   ΘΕΜΑ 1ο : Εξέταση αίτησης εξώδικου ή μη συμβιβασμού με τoν κ. ΚΟΚΟΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΘΩΜΑ, για καταβολή αποζημίωσης λόγω πρόκλησης ζημιών στο Ι.Χ. όχημά του εξαιτίας φθοράς του οδοστρώματος και την ανάθεση της υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. ΘΕΜΑ 2ο : Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 196/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (υπόθεση ENERGA και HELLAS POWER). Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. ΘΕΜΑ 3ο : Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 371/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (υπόθεση ENERGA – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΛΩΡΟΣ). Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. ΘΕΜΑ 4ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της παράστασης και κατάθεσης υπομνήματος (Αίτηση ακυρώσεως «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Θ. -ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε.» Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. ΘΕΜΑ 5ο : Aνάθεση σε δικηγόρο για παράσταση και κατάθεση προτάσεων. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας ΘΕΜΑ 6ο : Διαγραφή ποσού από τον ΧΚ 0209/2021. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης του υπ’ αριθμ. 215 δημοτικού αγροτεμαχίου, εμβαδού 9.925,00 τ.μ., της Κοινότητας Ν. Κερασιάς της Δ.Ε. Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. ΘΕΜΑ 8ο : Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση πρακτικού συμμόρφωσης σε απόφαση της ΑΕΠΠ για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση της «Προμήθειας ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού και λοιπών αναλωσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Θερμαϊκού και των νομικών του προσώπων για τρία (3) έτη» Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. ΘΕΜΑ 10ο : Εισηγητική έκθεση Α΄ Τριμήνου 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών - κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.