Παρασκευή 20-05-22
Άρθρα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2016

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης ΠΦΑ 2016-2017 και Προσωρινοί Πίνακες 1ης & 2ης Κατάταξης

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης ΠΦΑ 2016-2017 Προσωρινός πίνακας 1ης κατάταξης ΠΦΑ 2016-2017 Προσωρινός πίνακας 2ης κατάταξης ΠΦΑ 2016-2017

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2016 της ΔΗΚΕΘ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχολήσεις, για τη υλοποίηση του...

Κατάσταση προσλήψεων υποψήφιων ΥΕ Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας Ονομαστική κατάσταση υποψήφιων ΥΕ Οριστικός πίνακας 1ης κατάταξης ΠΦΑ 2016-2017 Οριστικός πίνακας 2ης κατάταξης ΠΦΑ 2016-2017

Προμήθεια θερμού και ψυχρού ασφαλτομίγματος 2016

Διακήρυξη Μελέτη Προϋπολογισμός Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Διακήρυξη διαγωνισμού (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του ΕΠΑΛ Επανομής) Όροι δημοπρασίας

Διακήρυξη διαγωνισμού (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του ΕΠΑΛ Επανομής) Όροι δημοπρασίας Όροι δημοπρασίας

Διακήρυξη διαγωνισμού (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του γυμν. – λυκείου Επανομής)

Διακήρυξη διαγωνισμού (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του γυμν. - λυκείου Επανομής) Όροι δημοπρασίας

Διακήρυξη διαγωνισμού (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του γυμν. Επιβατών)

Διακήρυξη διαγωνισμού (για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου του γυμν. Επιβατών) Όροι δημοπρασίας

Ανάρτηση αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2016 της ΔΗΚΕΘ για την πλήρωση θέσης ορισμένου χρόνου στο πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι Μηχανιώνας”

Πρακτικό επιτροπής Ονομαστική κατάσταση Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας Κατάσταση αποκλειόμενων Κατάσταση προσληπτέων

Αναβολή Διαγωνισμού “Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας”

Αναβολή Διαγωνισμού "Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας"

Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Θερμαϊκού

Ενδεικτικός προϋπολογισμός Πίνακας δικαιούχων προμήθεια ατομικής προστασίας 2016 Διακήρυξη Περίληψη διακήρυξης

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο “Αποκατάσταση τμημάτων και τομών οδοστρωμάτων λόγο βλαβών και φθορών”

Περίληψη Διακήρυξη Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Προϋπολογισμός Τεχνική έκθεση Τιμολόγιο μελέτης

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εθελοντικός καθαρισμός στο Καρνάγιο της Νέας Μηχανιώνας

ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. / Ημέρες Θάλασσας 2022 στον Δήμο Θερμαϊκού! ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΤΗΣ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Κυριακή 22 Μαΐου 2022 / 10:30  / (Δράση Νέων) Σημείο συνάντησης: Καρνάγιο 3ο Σύστημα...

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

1.ΜΕΛΕΤΗ 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4. ΕΕΕΣ 5. espd-request-v2 ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

1.ΜΕΛΕΤΗ 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4. espd-request 5. espd-request-v2 ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ