Κυριακή 21-07-24

Έκδοση βεβαιώσεων – Λοιπές συναλλαγές

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΑΠ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ηλεκτροδότησης / τροποποίησης ηλεκτροδότησης (αίτηση 1)
 2. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9
 3. Τακτοποίηση ή ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου ή βεβαίωση μηχανικού για την επιφάνεια του ακινήτου
 4. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος (εφόσον υπάρχει) ή ηλεκτρολογικό σχέδιο

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου απαλλάσσεται από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού όχι από την ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου αλλά από την ημερομηνία υποβολής στον Δήμο, δήλωσης ότι το ακίνητο δεν ηλεκτροδοτείται και δεν χρησιμοποιείται. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου, ο ιδιοκτήτης αυτού θα πρέπει εντός δύο μηνών, να δηλώσει την διακοπή στον Δήμο, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το ίδιο ισχύει και για τα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Έντυπο δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου ή διακοπής ηλεκτροδότησης (αίτηση 3)
 2. Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου (συμβόλαιο)
 3. Πρόσφατη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης Ε9
 4. Τακτοποίηση ή ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου ή βεβαίωση μηχανικού για την επιφάνεια του ακινήτου εφόσον υπάρχουν
 5. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ (αίτηση 2Α)

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ:

 1. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 2. Τελευταίος λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος συνοδευόμενος από το αποδεικτικό πληρωμής του
 3. Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου

ΓΙΑ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

 1. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 2. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου
 3. Τελευταίος λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος ή βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ με ημερομηνία διακοπής
 4. Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ (αίτηση 2Β)

 1. Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 2. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος συνοδευόμενος από το αποδεικτικό πληρωμής του σε περίπτωση που εντός του οικοπέδου υπάρχει κτίσμα
 3. Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν στο γραφείο εσόδων (Δημαρχείο Θερμαϊκού, Μ. Αλεξάνδρου 2, Περαία, ωράριο λειτουργίας: 08:00-13:00) ή να σταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση esoda@thermaikos.gr.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνον εφόσον είναι πλήρως συμπληρωμένες και συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.