Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΛΕΙΤΕ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 23923 30016 & 23923 30038

Αρχική ΟΡΓΑΝΩΣΗ Διοίκηση Γενικός γραμματέας

Γενικός γραμματέας

geniki_grammateas

Γενική Γραμματέας Δήμου: κ. Κασάπη Κωνσταντία – Αναστασία
τηλ.: 23923 30008
e-mail: info@thermaikos.gr

 

 

 

Η κ. Κασάπη Κωνσταντία – Αναστασία έχει οριστεί με την υπ’ αριθμό 423/16145/11-09-2019 απόφαση Δημάρχου Γενική Γραμματέας Δήμου Θερμαϊκού (ΦΕΚ 1683/Γ’/26-09-2019), ανέλαβε τις κάτωθι αρμοδιότητες:

1. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

2. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.

3. Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

4. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής.

5. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

6. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή.

7. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

8. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.

Ενώ με την υπ’ αριθμό 460/17516/01-10-2019 απόφαση Δημάρχου τις ανατέθηκαν και τα εξής:

1. Υπογράφει βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας

2. Παραλαμβάνει δικόγραφα, εξώδικα και επιδόσεις αγνώστου διαμονής

3. Χρεώνει αλληλογραφία όταν είναι εκτός της αρμοδιότητας των Δ/νσεων

4. Συστήνει ομάδες εργασίας και διοίκησης έργου