Παρασκευή 27-05-22
Άρθρα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΆΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2019 ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” ΕΤΟΥΣ...

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12/2019. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/12/2019. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2019 65ΟΩΟΚ9Π-ΡΒΚ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΕΝΗ

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για υπηρεσίες «Ναυαγοσωστικής κάλυψης Δήμου Θερμαϊκού» από 01-06-2020 έως 30-09-2020.

MEΛΕΤΗ 71_2019 NAYAΓΟΣΩΣΤΩΝ signed ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ signed ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οριστικοί Πίνακες Προκήρυξης ΠΦΑ 2019-2020

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1ης ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΦΑ 2019-2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2ης ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΦΑ 2019-2020

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης ΠΦΑ 2019-2020

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης ΠΦΑ 2019-2020 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1ης ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΦΑ 2019-2020 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2ης ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΦΑ 2019-2020

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ESY ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ Παράρτημα Β1 Παράρτημα Β2 Παράρτημα Β3 Παράρτημα Β4 Παράρτημα Β4 Παράρτημα Β5 Παράρτημα Β6 Παράρτημα Β7 Παράρτημα Β8 Παράρτημα Β9 Παράρτημα Β10 Παράρτημα Β11 Παράρτημα Β12 Παράρτημα Β13 Παράρτημα Β14 Παράρτημα Β15 Παράρτημα Β16 Παράρτημα Β17 Παράρτημα Β18 Παράρτημα...

Προκήρυξη ΠΦΑ 2019-2020

Προκήρυξη ΠΦΑ 2019-2020 ΑΔΑ 7ΜΓ4ΟΚΙ0-9ΑΡ ΑΙΤΗΣΗ για προκήρυξη ΠΦΑ Υπεύθυνη Δήλωση ΠΦΑ

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.{παρ.8.(η) του άρθρου 221 Ν.4412/2016}

Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης έργου και ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών Επιτροπής Διαγωνισμού, μέσω του Μη.Μ.Ε.Δ.{παρ.8.(η) του άρθρου 221 Ν.4412/2016}

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ, ΣΠΟΡΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 562_20751_2019 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Θερμαϊκού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ espd espd.xml

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ 1/2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1/2019 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 1/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εκμίσθωση κυλικείου 2ου δημ.σχολείου Ν.Μηχανιώνας

Εκμίσθωση κυλικείου 2ου δημ.σχολείου Ν.Μηχανιώνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2019 (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης έργου Δήμου Θερμαϊκού

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Υποστήριξη στη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων του Έργου «Increase Innovative Business in Sea, Environment & Agriculture and IT» και ακρωνύμιο “IBiSEAit”, του Δήμου...

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

Διακήρυξη διαγωνισμού για το σχολικό κυλικείο του 1ου γυμνασίου Περαίας

Διακήρυξη διαγωνισμού για το σχολικό κυλικείο του 1ου γυμνασίου Περαίας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ.ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΜΙΣ5027359)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 31/07/2019 ΕΩΣ 23/08/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (ΜΙΣ5027359)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΑΠΟ 1-6-2019 ΕΩΣ 30-9-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΕΥΔ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΕΥΔ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.1079 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.1079 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

MEΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΥΔ

Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλιων χώρων σχολείων δήμου Θερμαικού

Τεχνική Εκθεση Προυπολογισμός Τιμολόγιο μελέτης Προμέτρηση Αντιστοίχιση άρθρων ΕΣΥ ΣΑΥ- ΦΑΥ ΤΕΥΔ 67 - 2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

“Τρέχουμε πιο γρήγορα απ’ τον καρκίνο, με ή χωρίς το ποδήλατο την Κυριακή 5 Ιουνίου”

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επιζώντων του Καρκίνου (6 Ιουνίου) και την παγκόσμια μέρα ποδηλάτου (3 Ιουνίου), ο Δήμος Θερμαϊκού στηρίζει τον Σύλλογο των...

Ανάρτηση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα ΚΟΧ2/2022

01.Δημόσια Πρόσκληση ΚΟΧ2_2022 02.Δικαιολογητικά πρόσληψης ΚΟΧ2_2022 03.Υπεύθυνη δήλωση για αδίκημα 04.Τίτλοι Σπουδών_Παράρτημα III ΚΟΧ2_2022 05.Προσοντολόγιο_Κατηγορίας ΠΕ 06.Προσοντολόγιο_Κατηγορίας ΤΕ 07.Προσοντολόγιο_Κατηγορίας ΔΕ 08.Προσοντολόγιο_Κατηγορίας ΥΕ 09.Απογραφικό Δελτίο Εισόδου