Παρασκευή 20-05-22
Άρθρα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2013

Δημοσίευση μελέτης – Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Θερμαϊκού

Διακήρυξη Θερμαϊκού δημοσίευση Μελέτη δήμου Θερμαϊκού Περίληψη διακήρυξης Προϋπολογισμός προμηθείας Έντυπο προσφοράς

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου. Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου...

Δήμος Θερμαϊκού ΣΟΧ1 2013 ΑΣΕΠ Παράρτημα ανακοινώσεων ΑΣΕΠ 26-08-2013 Έντυπο αίτησης ΣΟΧ 3 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599-1986 Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599-1986 για κώλυμα

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εθελοντικός καθαρισμός στο Καρνάγιο της Νέας Μηχανιώνας

ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. / Ημέρες Θάλασσας 2022 στον Δήμο Θερμαϊκού! ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΓΙΟ ΤΗΣ Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Κυριακή 22 Μαΐου 2022 / 10:30  / (Δράση Νέων) Σημείο συνάντησης: Καρνάγιο 3ο Σύστημα...

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ

1.ΜΕΛΕΤΗ 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4. ΕΕΕΣ 5. espd-request-v2 ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

1.ΜΕΛΕΤΗ 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 4. espd-request 5. espd-request-v2 ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ 6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ