Παρασκευή 21-06-24
Αρχική ΟΡΓΑΝΩΣΗ Αποφάσεις Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων Δημοτική Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας

Δημοτική Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας

ΑΠΟΦΑΣΗ 24-2022 της 30-12-2022, 11ηςσυν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 23-2022 της 30-11-2022, 10ηςσυν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 22-2022 της 30-11-2022, 10ηςσυν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 20-2022 της 21-09-2022, 9ηςσυν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 20-2022 της 21-09-2022, 9ηςσυν. (1)

ΑΠΟΦΑΣΗ 19-2022 της 21-09-2022, 9ηςσυν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 19-2022 της 21-09-2022, 9ηςσυν. (1)

ΑΠΟΦΑΣΗ 18-2022 της 21-09-2022, 9ηςσυν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 18-2022 της 21-09-2022, 9ηςσυν. (1)

ΑΠΟΦΑΣΗ 17-2022 της 24-08-2022, 8ηςσυν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 16-2022 της 24-08-2022, 8ηςσυν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 15-2022 της 20-07-2022, 7ηςσυν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14-2022 της 20-07-2022, 7ηςσυν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 13-2022 της 22-06-2022, 6ηςσυν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 12-2022 της 04-05-2022, 5ηςσυν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 11-2022 της 04-05-2022, 5ηςσυν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 10-2022 της 04-05-2022, 5ηςσυν.-

ΑΠΟΦΑΣΗ 09-2022 της 04-05-2022, 5ηςσυν.-εκτός

ΑΠΟΦΑΣΗ 08-2022 της 04-05-2022, 5ηςσυν.-εκτός

ΑΠΟΦΑΣΗ 07-2022 της 04-05-2022, 5ηςσυν.-εκτός

ΑΠΟΦΑΣΗ 06-2022 της 04-05-2022, 5ηςσυν.-εκτός

ΑΠΟΦΑΣΗ 05-2022 της 13-04-2022, 4ης συν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 04-2022 της 13-04-2022, 4ης συν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 03-2022 της 30-03-2022, 3ης συν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 02-2022 της 25-02-2022, 2ης συν. (1)

ΑΠΟΦΑΣΗ 01-2022 της 11-02-2022, 1ης συν. (1)

Επισυναπτόμενα αρχεία
Επισυναπτόμενα αρχεία
Επισυναπτόμενα αρχεία
Επισυναπτόμενα αρχεία
Επισυναπτόμενα αρχεία