Δήμαρχος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΜΑΣΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ