Κυριακή 21-07-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 11ου 29-03-2023

Πρόσκληση Δ.Σ. 11ου 29-03-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Περαία,  24.03.2023
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                                  Αριθ. Πρωτ.: – 5.917 –
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

 

Προς :
1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού

3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού

4. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού

5. κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού

6. Ειδικούς Συνεργάτες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να προσέλθει σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 29η  του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00΄,  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  • Ανακοινώσεις Προέδρου
  • Ανακοινώσεις Δημάρχου
  • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων
  • Ερωτήσεις
  • Απαντήσεις


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 180/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης τεσσάρων εκτάσεων του Δήμου Θερμαϊκού στη Δ.Ε.Υ.Α. ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ώστε να αξιοποιηθούν με τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων». 

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Σπύρος Αδαμίδης.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 59/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.           

 

ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 60/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 61/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 75/2023 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Aνάθεση σε δικηγόρο της νομικής υποστήριξης Αντιδημάρχου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Διαγραφή χρεώσεων ΤΑΠ για μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου.

Εισηγητής : Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 9ο : Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 11ο : Διαγραφή ποσών  από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 12ο : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 13ο : Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ από τον ΧΚ 0013/2022.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 14ο : Διαγραφή ποσών  από χρηματικούς καταλόγους ΤΑΠ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 15ο : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 16ο : Διαγραφή ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ. Διαγραφή μέρους ανείσπρακτου Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 17ο : Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 

ΘΕΜΑ 18ο : Διαγραφή μέρους ανείσπρακτου Δημοτικού Φόρου και ΤΑΠ

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 19ο : Παραχώρηση δουλείας διόδου μέσω ιδιοκτησίας του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 20ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου «Ανάπλαση παραλιακής ζώνης οικισμού Αγίας Τριάδας, Δήμου Θερμαϊκού».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 21ο  : Έγκριση της υπ’ αριθ. 89/2023 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά σε «Κατάρτιση σχεδίου 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023». 

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 22ο  : Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους – Προέδρου από το  Δ.Σ. του ΔΗΠΠΑΚΥΘ.       

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 23ο  : Λύση μίσθωσης ακινήτου (δύο αιθουσών) επί της οδού Αγίου Δημητρίου στην Κοινότητα Επανομής, για την κάλυψη αναγκών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Επανομής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 24ο : Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Οργάνων – Επιτροπών για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών της «Δημοτικής Βιβλιοθήκης Γεωργίου & Αικατερίνης Καβούνη», βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», για το έτος 2023.

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 18/2023 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  (ΔΗΚΕΘ) που αφορά σε «Κατάρτιση, έγκριση και ψήφιση διορθωμένου Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων σε ταμειακή βάση, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού, στο πλαίσιο παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2023».

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 26ο :   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 85/2023  απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί  «Καθορισμός μισθωτικού ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού για την περίοδο 2023 έως και 2025».    

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 27ο :  Ένταξη Συμμετοχής του Δήμου Θερμαϊκού ως νέο Τακτικό Μέλος στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Στρατηγικού Σχεδιασμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δημόσιας Υγείας – κ. Ιωσήφ Μισαλέμης.

 

ΘΕΜΑ 28ο :  Τροποποίηση σύμβασης «προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών επίσωτρων» ως προς τη διάρκειά της.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – κ. Κωνσταντίνος Μπάρμπας.

 

ΘΕΜΑ 29ο : Κοστολόγηση εργασιών απομάκρυνσης αντικειμένων από την κοινόχρηστη έκταση του αιγιαλού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 30ο : Διαγραφή μισθωμάτων 2023 λόγω συμψηφισμού με εγγύηση ενοικίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 31ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή  Έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΟΧΥΛΙ».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 32ο : Έγκριση επιχορήγησης για την κάλυψη του κόστους μετακίνησης  αθλητικών  συλλόγων Δήμου Θερμαϊκού    

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Σπύρος Αδαμίδης.

 

ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση της υπ’ αρ. 08/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., με θέμα «Τροποποίηση Σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού Έτους 2023 του ΝΠΔΔ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.»

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΗΠΠΑΚΥΘ – κ. Κωνσταντίνος Πριμεράκης.

 

ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση της υπ’ αρ. 09/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ., με θέμα «Έγκριση Πίνακα Μηνιαίας Στοχοθεσίας (5.Α) για τον προϋπολογισμό του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. έτους 2023».

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΗΠΠΑΚΥΘ – κ. Κωνσταντίνος Πριμεράκης.

 

ΘΕΜΑ 35ο : Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων της Τοπικής Κοινότητας Μεσημερίου.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Σπύρος Αδαμίδης.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ