Κυριακή 21-07-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 20ου 01-08-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 20ου 01-08-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Περαία, 28.07.2023
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                                Αριθ. Πρωτ.: – 14898 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προς :
1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

  1. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο ου Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει στη δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 1η του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα από 13.00΄έως 15:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικός στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αρ. 76/2018 μελέτης με θέμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α.Τ. ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» MIS 5030705.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση για την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.           

 

ΘΕΜΑ 4ο : Διαγραφή τελών οστεοφυλακίου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.           

 

ΘΕΜΑ 5ο : Διαγραφή τελών κοιμητηρίων χρήσης 2008.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.           

 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση της υπ΄αριθ.41/2023 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ με θέμα: «Κριτήρια επιλογής παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της ΔΗΚΕΘ-Οικονομική εισφορά για τη σχολική χρονιά 2023-2024».

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 215/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τη Εισηγητική Έκθεση Β΄ Τριμήνου 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση συμμετοχής πωλητών στην θρησκευτική πανήγυρη Παναγίας Φανερωμένης στην Νέα Μηχανιώνα του Δήμου Θερμαϊκού

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

 

 

 

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ