Σάββατο 18-05-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 23o - 14.12.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 23o – 14.12.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Περαία,  09.12.2022
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                           Αριθ. Πρωτ.: – 21.360
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

                          

Προς :

  1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
    Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
  2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  4. κ.κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού
  5. Ειδικούς Συνεργάτες


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

 

       Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να προσέλθει σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 14η του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΙ»

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθ. 118/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Θερμαϊκού (ΦΕΚ 1527/21.06.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συμμόρφωση των υποδείξεων – παρατηρήσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

      

ΘΕΜΑ 2ο : Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» μεταφερόμενου στο Πρόγγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την υπ’ αριθ. 44173/24-8-2018 ΚΥΑ Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 3656Β’/27-8-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκρισή της υπ’ αριθ. 454/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκρισή της υπ’ αριθ. 455/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Καθορισμού δημοτικών ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, για το έτος 2023». Εισήγηση Εναλλακτικής πρότασης.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 5ο : Τροποποίηση του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης του υπ’ αριθ. 7 δημοτικού αναψυκτήριου που αποτελεί τμήμα του αγροτεμαχίου «5045» στη θέση Αγροκτήματος Επανομής λόγω τροποποίησης του καταστατικού της μισθώτριας εταιρείας «MELISSA SEASIDE BAR ΟΕ». 

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Σπύρος Αδαμίδης.

 

ΘΕΜΑ 6ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης τεσσάρων Δημοτικών Εκτάσεων του Δήμου Θερμαϊκού στη Δ.Ε.Υ.Α Θερμαϊκού ώστε να αξιοποιηθούν με τη δημιουργία φωτοβολταικών πάρκων.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Σπύρος Αδαμίδης.

 

ΘΕΜΑ 7ο : Διατύπωση Πρότασης Επέκτασης Λαϊκής Αγορά Ν. Επιβατών.

Εισηγητής :  Πρόεδρος του Δ.Σ. – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς

 

ΘΕΜΑ 8ο :  Συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού στο Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημεία 2023».    

Εισηγητής :  Πρόεδρος του Δ.Σ. – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς

 

ΘΕΜΑ 9ο : Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού που έχουν εξοφληθεί σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 10ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του  Δημοτικού Θεάτρου Επανομής στη θεατρική ομάδα «Φύρδην Μίγδην», για τη δωρεάν παρουσίαση της παράστασης «Η μικρή μας πόλη» του Θόρντορ Ουάιλντερ.

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς

 

ΘΕΜΑ 11ο : Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση Προέδρου-μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Θερμαϊκού (ΔΗΚΕΘ).

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς

 

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 57/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Η.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. που αφορά σε «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31/2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα: “Κριτήρια επιλογής παιδιών εκτός ΕΣΠΑ στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.-Οικονομική εισφορά (τροφεία) για τη σχολική χρονιά 2022- 2023.”

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΗΠΠΑΚΥΘ – κ. Κωνσταντίνος Πριμεράκης.

 

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 68/2022 απόφασης του Δ.Σ. του ΔΗΠΠΑΚΥΘ που αφορά  σε «Διαδικασία Εγγραφής και Καθορισμός συνδρομών μελών στα ΠΑγΟ του ΔΗΠΠΑΚΥΘ για την περίοδο 2022 – 2023.»

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΗΠΠΑΚΥΘ – κ. Κωνσταντίνος Πριμεράκης.

 

ΘΕΜΑ 14ο : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ΄αρ. 8036Α αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Επανομής,  του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 15ο : Χορήγηση Έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων του υπ΄αρ. 347 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Επανομής,  του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 16ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2022 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων-προμηθειών-εργασιών και ενίσχυση υφιστάμενων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 

ΘΕΜΑ 17ο : Αλλαγή χρηστών στην εφαρμογή ΔΙΑΣ PORTAL .

Εισηγητής :  Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 18ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/06. (υπ’ αριθ. 470/2022 απόφαση της Ο.Ε.)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 19ο : Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων έτους 2023.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

         

ΘΕΜΑ 20ο  : Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 21ο  : Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του Ν.1416/84»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 22ο  : Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου μας με τους αναπληρωτές τους, για συμμετοχή τους σε επιτροπές εκτίμησης της εν ζωή αξίας ζώων.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.

 

ΘΕΜΑ 23ο  : Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιιας Εκπαίδευσης.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας – κ. Σοφία Ζηφκοπούλου.

 

ΘΕΜΑ 24ο  : Ιδρύση νέων σχολικών μονάδων.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Παιδείας – κ. Σοφία Ζηφκοπούλου.

 

ΘΕΜΑ 25ο : Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου Ν. Μηχανιώνας στον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Pivot art Clud Ν.Μηχανιώνας, για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης. 

Εισηγητής : Πρόεδρος του Δ.Σ. – κ. Δημήτριος Πασχαλιάς

    

                                                        Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

                                                                         Δημήτριος Πασχαλιάς

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ