Κυριακή 21-07-24
ΆρθραΝέα/ΑνακοινώσειςΠρόσκληση Δ.Σ. 6ου 15.02.2024. ειδικη ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ο.Ε

Πρόσκληση Δ.Σ. 6ου 15.02.2024. ειδικη ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ Ο.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Περαία, 08.02.2024
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ                                                                 Αριθ. Πρωτ. : –  2749 –
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ,
ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Προς :

  1. κ. Θεόδωρο Τζέκο
    Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
  1. κ.κ. Πρόεδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
6ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72, 73 και 74α του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ’ αριθ. 488/35496/05-04-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, να συμμετέχει δια ζώσης, στη ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 15η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Λογοθέτου 1 στους Νέους Επιβάτες για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με μόνο θέμα Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ : Έκθεση Πεπραγμένων Β΄ Εξάμηνου 2023 Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Γρουσουζάκος Δημήτριος.

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ