Τετάρτη 17-04-24
ΆρθραΣυνεδριάσεις Δ.Σ. 20198η Συνεδρίαση Δ.Σ. 24-04-2019

8η Συνεδρίαση Δ.Σ. 24-04-2019

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως του οικισμού Ν. Μηχανιώνας» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για το έτος 2019, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 ¨Αστική Αναζωογόνηση 2019.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση τροποποίησης και παράτασης της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασής μεταξύ του Υπουργείου  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Δήμου Θερμαϊκού για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίου Α΄ Λιμενικού Τμήματος Ν. Μηχανιώνας».

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 3ο : Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος έτους 2019 του Δήμου Θερμαϊκού για την ένταξη εκτέλεσης νέων έργων-προμηθειών-εργασιών και ενίσχυση υφιστάμενων.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 126/2019 απόφασης της Ο.Ε. περί Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 111/2019 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά σε «Κατάρτιση σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019». 

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 127/2019 απόφασης της Ο.Ε που αφορά σε Τροποποίηση Κατάρτισης σχεδίου 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019.                

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 6ο : α) Έγκριση ανάθεσης λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ Δήμου Θερμαϊκού» σε ιδιώτη, (β) Έγκριση Υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 12/2019 Μελέτης προϋπολογισμού 294.589,90€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% και (γ) έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ Δήμου Θερμαϊκού» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της.

Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης -κ.κ. Ν. Γιάκης & Θ. Παζαρόπουλος.

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «Αποκατάσταση του Αλιευτικού Καταφυγίου Ν. Επιβατών του Δήμου Θερμαϊκού» (Αρ. μελέτης 167/2016).

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 8ο : : Έγκριση αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών – υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων από  πυρκαγιές, θεομηνίες, πλημμύρες κ.λ.π. στα πλαίσια δράσεων Πολιτικής Προστασίας Δήμου Θερμαϊκού με ίδια μέσα.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας – κ. Γεώργιος Φεστερίδης.

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της υπ΄αριθ.23/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔHKEΘ:
«5η Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών της ΔΗΚΕΘ, λόγω σύστασης μίας προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως ΙΔΑΧ».

Εισηγήτρια : Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Θ. – κ. Κυριακή Καζουλίδη.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση υλοποίησης της επικαιροποιημένης υπ’ αρ. 91/2015 μελέτης, προϋπολογισμού 364.417,65€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ»  και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη υλοποίησης της υπ’ αριθ. 36/2019 μελέτης προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)  για  το έργο : «Αγροτική οδοποιία Δήμου Θερμαϊκού» 

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 6/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 9/2018 απόφασης Ε.Π.Ζ., για τη μετατόπιση περιπτέρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ν.Επιβατών».

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Μείωσης αποστάσεων πολεοδόμησης από τα όρια υφιστάμενων κοιμητηρίων Περαίας, Νέων Επιβατών, Αγίας Τριάδας, από 50μ σε 20μ.».

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης Κυκλοφοριακής μελέτη παραλιακής οδού από το Κέντρο Αναπληρώσεως Απωλειών Υγείας (Κ.Α.Α.Υ.) του Ελληνικού Στρατού έως το πρώην κάμπινγκ Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) στον οικισμό της Αγίας Τριάδας» και σχεδίου κανονισμού λειτουργίας πεζοδρόμου».

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Γνωμοδότηση επί των ενστάσεων της ανάρτησης των διορθώσεων του ρυμοτομικού σχεδίου του Β1΄ Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης της μελέτης «Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής στις περιοχές α) του εγκεκριμένου σχεδίου της Άνω Περαίας, β) της επέκτασης της Άνω Περαίας, γ) του εγκεκριμένου σχεδίου των Άνω Ν. Επιβατών, δ) της επέκτασης των Άνω Ν. Επιβατών και ε) της επέκτασης του οικισμού Αγίας Τριάδος του Δήμου Θερμαϊκού».      

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκριση διατήρησης επιβραδυντών ταχύτητας (σαμαράκια)  στην προέκταση της οδού Αγίου Σπυρίδωνα Επανομής (οδός Γεροβασιλείου¨), στο ύψος του οινοποιείου ¨Κτήμα Γεροβασιλείου»

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Επανομής του Δήμου Θερμαϊκού στα οικοδομικά τετράγωνα Γ 301 και Γ 302».

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στην Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων για τον Δήμο Θερμαϊκού.

Εισηγητές : Αντιδήμαρχοι Καθαριότητας και Ανακύκλωσης -κ.κ. Ν. Γιάκης & Θ. Παζαρόπουλος.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 20ο : Καθορισμός εποχιακής λειτουργίας αγροτικής επιχείρησης Γ.  Σαρβάνης & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 21ο : Εισήγηση της Επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006).

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 22ο : Παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εκτέλεση έργων εκβολών ρεμάτων για την αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 23ο : Γνωμοδότηση για την εξαγοράς αγροτικής οδού δυνάμει του Ν.4235/14 μεταξύ των κληρ. 611 και 612 στο αγρόκτημα Περαίας από τον κ. Γ. Σεργιάδη  και έγκριση όρων ιδιωτικού  συμφωνητικού για παράλληλη σύσταση δουλείας σε τμήμα κληρ. 848, μεταξύ του κ. Γ. Σεργιάδη και του Δήμου Θερμαϊκού.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Παρθένα Πασχαλίδου.

ΘΕΜΑ 24ο : Χορήγηση αδειών στους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τη συνημμένη λίστα για την συμμετοχή τους  στην εμποροπανήγυρη των «ΑΡΓΥΡΙΩΝ Επανομής» 2019.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Εισηγήτρια : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Αικατερίνη Χατζηχριστοφή.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ