Τετάρτη 17-04-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      

ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                                 

Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

 

Περαία,  24.05.2019

Αριθ. Πρωτ. : -9687 –

 

                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ

  Προς :

 1. κ. Γιάννη Μαυρομάτη

Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού

 1. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
 2. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
 3. κ. Γενικό  Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού
 4. κ.κ. Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Θερμαϊκού

                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

            8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                            ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

       Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, να προσέλθει σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 28η του μηνός Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λογοθέτου 1, στους Νέους Επιβάτες, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο συνημμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης για το οποίο θα ληφθεί απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 (αφορά συγχρηματοδοτούμενη πράξη).

 • Ανακοινώσεις Προέδρου κ. Σπύρου Αδαμίδη
 • Ανακοινώσεις Δημάρχου κ. Γιάννη Μαυρομάτη
 • Ανακοινώσεις των επικεφαλής των δημοτικών Παρατάξεων
 • Απαντήσεις Δημάρχου
 • Ερωτήσεις
 • Απαντήσεις
 • Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης της υπ’ αριθμ. 25/03-01-2017 απόφαση ένταξης

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης – κ. Γραμματάς Χάκης.

 

                                             Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                                              ΣΠΥΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ