Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δια περιφοράς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, την 21η του μηνός Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα από 09:00΄ έως 13:00΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : α) Έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, β) εναρμόνιση ρυθμίσεων με τις Π.Ν.Π. .

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης της υπ’ αρ. 38/2014 μελέτης με θέμα «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ».

ΘΕΜΑ 3ο : Παράταση ή μη της μείωσης των μηνιαίων μισθωμάτων του υπ’ αριθμ. 10 καταστήματος (Νέα αρίθμηση) της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον κ. Χριστοφόρη Αργύριο του Ιωάννη

ΘΕΜΑ 4ο : Δωρεάν ή μη παραχώρηση χρήσης χώρου στο Κοινοτικό κατάστημα Κερασιάς στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Κερασιωτών «Άγιος Ταξιάρχης Δήμου Θερμαϊκού»

ΘΕΜΑ 5ο : Παράταση ή μη της διάρκειας της μείωσης των μηνιαίων μισθωμάτων του υπ’ αριθμ. 9 καταστήματος (Νέα αρίθμηση) της Δημοτικής Αγοράς Επανομής με μισθωτή τον κ. Βλάχο Ιωάννη του Σταύρου.

ΘΕΜΑ 6ο : Εισήγηση για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής.

ΘΕΜΑ 7ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 383/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου Θερμαϊκού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2020».

ΘΕΜΑ 8ο : Ανάκληση της υπ’ αριθ. 384/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών – Εργασιών του Δήμου Θερμαϊκού, βάσει των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2020».

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ