Τετάρτη 17-04-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΕ EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

την 25η του μηνός Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 09:30 έως 13:30΄, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 67, παρ. 5 του Ν. 3852/2010).
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 197/2020 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά σε «Κατάρτιση σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020».
ΘΕΜΑ 3ο : Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (υπ’ αριθ. 182/2020 απόφαση Ο.Ε.)
ΘΕΜΑ 4ο : Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (υπ’ αριθ. 165/2020απόφαση Ο.Ε.)
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’αριθμ 5/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ που αφορά στην Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου για την πραγματοποίησης 4ης εμπορικής τουριστικής έκθεσης.
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’αριθμ 6/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ που αφορά στην Πεζοδρόμηση Νέου Πάρκου Αργυρίων στην Κοινότητα Επανομής.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση της υπ’αριθμ 7/2020 απόφαση της Ε.Π.Ζ που αφορά στην Απαγόρευση μερική – πιλοτική κυκλοφορίας οχημάτων στην Κεντρική Πλατεία Εθνικής Αντίστασης και στην οδό Πολυτεχνείου.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της υπ’αριθμ 162/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την  «Επιβολή του τέλους ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων για το 2021».

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση της υπ’αριθμ 163/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την  «Επιβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων για το έτος 2021».

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ