Παρασκευή 21-06-24
ΆρθραΝέα/Ανακοινώσεις51η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 29.11.2022

51η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο.Ε. 29.11.2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Περαία, 25.11.2022
ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ. : -20.387-
Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

  

ΣΥΓΚΛΗΣΗ
51ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Καλείται ο/η κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις  διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να συμμετέχει, στη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θερμαϊκού, που θα γίνει την 29η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄στο Γραφείο Δημάρχου, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Θερμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:


ΘΕΜΑ 1ο: Διαβίβαση 4ης Τριμηνιαίας, Συνοπτικής Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης για την πορεία του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Α.Τ.Ν. Επιβατών Δήμου Θερμαικού», (κωδικός ΜΙ
S 5030705), ποσού 310.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ. Π.Α. 24%) με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 2ο : Εγκριση αποδοχής δωρεάς προϊόντων από την ΙΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ Α.Ε. προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου του  Δήμου Θερμαϊκού.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 3ο : Εγκριση αποδοχής δωρεάς προϊόντων από την Δ. ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου του  Δήμου Θερμαϊκού.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 4ο  : Εγκριση αποδοχής δωρεάς προϊόντων από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ& ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΟΥΡΩΤΗ προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου του  Δήμου Θερμαϊκού.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός  δικαστικών  επιμελητών.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση τιμής μονάδος για προσκύρωση Δημοτικής Έκτασης.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

 *Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 7ο : Διαβίβαση πρακτικού απόρριψης προσφοράς λόγω παράλειψης προσκόμισης εγγυήσεων συμμετοχής του άρθρου 3.1.2.1 της διακήρυξης 571/16956/2022 (προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Η/Μ Έργων Δήμου Θερμαικού).

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 8ο : Αποδοχή των όρων του σχεδίου δανειακής σύμβασης.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

 ΘΕΜΑ 9ο : Εξειδίκευση της πίστωσης για επιχορήγηση των Ιερών Νάών α)Αγίου Νικολάου Ν. Μηχανιώνας και β) Αγίου Στεφάνου και Αγίων Αναργύρων Ν.Επιβατών.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 10ο  : Υποβολή καταστάσεων εισπράξεων – πληρωμών μηνός Οκτωβρίου 2022 του Δήμου.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 11ο  : Διαγραφή ανείσπρακτου προστίμου Πολεοδομίας.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 12ο  : Διαγραφή προστίμου ΚΟΚ από τον ΧΚ 0191/2016/2017.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

 Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 13ο  : Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ», έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2/2022 Μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

 *Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 14ο  : Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών του ανοιχτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση με τίτλο «Εργασίες ταφών – εκταφών στα Κοιμητήρια του Δήμου Θερμαικού».

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 15ο  : Καθορισμός τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

            Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 16ο : Καθορισμός δημοτικών ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, για το έτος 2023.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 17ο :    Παράταση της διάρκειας της υπ’ αριθμ. 16569/28.09.2022 σύμβασης για την μελέτη με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ¨ΚΑΠΠΑ 2000¨»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 18ο :    Έγκριση διενέργειας των υπηρεσιών, των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού, των υπηρεσιών με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη Δήμου Θερμαϊκού», προϋπολογισμού 297.820,63 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44/2022 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Ευζωίας Ζώων Συντροφιάς – κ. Χρήστος Τζίνας.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 19ο :    Έγκριση διενέργειας της προμήθειας, των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και καθορισμού του τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού, της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας», προϋπολογισμού 35.852,47 €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας – κ. Θωμάς Μπίρος.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 20ο :    Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση κάλυψης του κόστους μετακίνησης Αθλητικών Συλλόγων του Δήμου Θερμαικού.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Εθελοντισμού – κ. Σπύρος Αδαμίδης.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

ΘΕΜΑ 21ο :    Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου του Δήμου Θερμαικού.

Εισηγητής : Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Εθελοντισμού – κ. Σπύρος Αδαμίδης.

*Παρατηρήσεις:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

Ψηφοφορία:    ………Υπέρ     ….….. Κατά   …….Λευκά……

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ