Σάββατο 2-03-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

 

Το γραφείο κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού στην προσπάθεια της εύρυθμης λειτουργίας των οκτώ Δημοτικών κοιμητηρίων και εξαιτίας του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει για την ανεύρεση χώρου  ταφής νέων θανόντων, θέτει σε εφαρμογή τα άρθρα 6, 8, 10 & 11 του Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Θερμαϊκού σύμφωνα με τα οποία:

 

1) Το χρονικό όριο ταφής είναι πέντε (5) έτη.  Οι συγγενείς των θανόντων υποχρεώνονται πριν από τη λήξη της υποχρεωτικής πενταετούς ταφής να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Κοιμητηρίων, για να δηλώσουν τη βούλησή τους (εκταφή ή παράταση μέχρι δύο έτη) σχετικά με το συγγενή τους.

2) Εάν εντός διμήνου από τη λήξη της πενταετούς ταφής ή του έτους παράτασης δεν προσέλθουν στο Γραφείο Κοιμητηρίων οι πλησιέστεροι συγγενείς, για προγραμματισμό της εκταφής του συγγενή τους ή να πληρώσουν τα τέλη παράτασης και έχει εξαντληθεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ειδοποίησή τους, δύναται η υπηρεσία μας να προβεί σε αυτεπάγγελτη εκταφή χωρίς άλλη ειδοποίηση και να τοποθετήσει τα οστά στο χωνευτήρι, καταλογίζοντας την προβλεπόμενη δαπάνη.

Με βάση όλα τα παραπάνω σας γνωρίζουμε ότι  η υπηρεσία μας αφού θα εξαντλήσει για πολλοστή φορά κάθε πρόσφορο μέσο γνωστοποίησης και ενημέρωσης προς τους οικείους των θανούντων, θα προβεί σε αυτεπάγγελτες εκταφές  στα κοιμητήρια της Δ.Κ. Περαίας με σειρά παλαιότητας από το 2002 έως και το 1ο Εξάμηνο του 2018. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσουν οι εκταφές  των ονομάτων με ημερομηνία θανάτου:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΚΤΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΠΕΡΑΙΑΣ ΣΤΙΣ 17-1-2023 (ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ)

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ