Κυριακή 23-06-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου 2023»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου 2023»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Περαία, 16/03/2023
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 2, Περαία
Τ.Κ.: 57019
Πληροφορίες: Σαμαρά Ανδρομάχη
Τηλέφωνο: 2392330016
E-mail: samara@thermaikos.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
«Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου 2023»

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο [Β.δ. 24.9/20.10/1958 (Α΄ 171). (άρθρο 30 παρ.1 Ν.4442/16)] για τη χρήση κοινόχρηστου χώρου, από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να τοποθετήσουν τραπεζοκαθίσματα, τα περίπτερα κλπ, απαιτείται προηγούμενη άδεια ετήσιας διάρκειας, η οποία χορηγείται από το Δήμο εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις και καταβληθούν τα προβλεπόμενα ισχύοντα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων.

Στα πλαίσια αυτά καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες – επαγγελματίες, οι οποίοι προτίθενται να προβούν στη χρήση κοινόχρηστων χώρων να υποβάλλουν προς Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Θερμαϊκού, Μ. Αλεξάνδρου 2, Περαία, Τηλ.2392330016 ή ηλεκτρονικά, στο samara@thermaikos.gr

  1. Αίτηση (βλ. σχετικό έντυπο)
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα του προς χρήση κοινόχρηστου χώρου μόνο στην περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση σε σχέση με περυσινή χορηγηθείσα άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου στο αντίστοιχο κατάστημα.
  3. Άδεια λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίηση μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν αλλαγές στα εν λόγω δικαιολογητικά σε σχέση με τα ισχύοντα κατά το προηγούμενο έτος οπότε και δεν έχουν υποβληθεί ως ισχύουν στο Δήμο κατά το παρελθόν.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας είναι η μη ύπαρξη οφειλών προς το Δήμο Θερμαϊκού.

Αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ως προς τα στοιχεία και δε συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν παραλαμβάνονται.

H Αν.Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

Σαμαρά Ανδρομάχη

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ
  2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
  3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
  4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ