Κυριακή 21-07-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2020ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2020 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ