Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΆΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2019 ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ΄ΆΡΙΘ. ΣΟΧ 1/2019 ΤΗΣ ΔΗΚΕΘ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ” ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12/2019.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/12/2019.

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1-2019 65ΟΩΟΚ9Π-ΡΒΚ
  2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 02.12.2019
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΕΝΗ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ