Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2017Ανακοίνωση υπ΄αριθ. ΣΟΧ 2/2017 της ΔΗΚΕΘ για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου...

Ανακοίνωση υπ΄αριθ. ΣΟΧ 2/2017 της ΔΗΚΕΘ για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι Μηχανιώνας”. Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων Παρασκευή 3/11/2017, λήξη υποβολής αιτήσεων Δεύτερα 13/11/2017.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ