Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2017Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο...

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2017 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020» άξονας προτεραιότητας αξ09β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» συγχρηματοδοτούμενος από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο τίτλος: «Κέντρο κοινότητος Δήμου Θερμαϊκού»

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ