Παρασκευή 21-06-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2020Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων πλην κτιρίων...

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων πλην κτιρίων (θραυστό υλικό, σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα)».

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ