Δευτέρα, 19 Απριλίου

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ– ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 23923 30045 από 8πμ. – 2μμ.

Άρθρα ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2019

Αγροτική οδοποιία γηπέδου Επανομής έως είσοδο Σχολείου Φύσης Τριλόφου

Τεχνική έκθεση Προϋπολογισμός μελέτης Τιμολόγιο μελέτης Προμέτρηση ΕΣΥ Τεχνικές προδιαγραφές Διακήρυξη Μελέτη ΣΑΥ Μελέτη ΦΑΥ Περίληψη Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΤΕΥΔ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«Ήρωες 21 σε Δράση» Μάρτιος – Απρίλιος, 2021 – Ευχαριστήριο

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και την συμμετοχή σας στην πρώτη διαδικτυακή δράση «Ήρωες 21 σε Δράση» του Δήμου Θερμαϊκού, η οποία ολοκληρώθηκε...

«Ήρωες 21 σε Δράση»

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 «Ήρωες 21 σε Δράση»  Ευχαριστούμε πολύ για τα έργα: Λάζαρος, 11 ετών, Περαία Τίτλος έργου: «Εκεί στον άλλο κόσμο που είναι ο Ανδρέας Μιαούλης, το βλέμμα...