Παρασκευή 21-06-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΔ.Ε. ΕΠΑΝΟΜΗΣ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ...

Δ.Ε. ΕΠΑΝΟΜΗΣ – ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Δελτίο Τύπου

 Ε.Σ.Α.μεΑ. «Κινητή μονάδα ενημέρωσης για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους», στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023, Δημοτικό Θέατρο Επανομής, Αγίου Δημητρίου

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ως δικαιούχος της Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας», έχει ξεκινήσει την τρέχουσα περίοδο τη Δράση 1.7 «Κινητή μονάδα ενημέρωσης για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους», του Υποέργου 1: «Ενημέρωση/ Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία».

Στόχοι της δράσης είναι: α) η ενθάρρυνση της συμμετοχής των ατόμων αναπηρία/χρόνιες παθήσεις στις οργανώσεις του εθνικού αναπηρικού κινήματος, β) η ενίσχυση της ικανότητας των αναπηρικών οργανώσεων να προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, γ) η ενδυνάμωση των ίδιων των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, δ)  η ενθάρρυνση της υποβολής αναφορών/καταγγελιών περιστατικών άνισης μεταχείρισης στην Υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» της Ε.Σ.Α.μεΑ. με στόχο την άμεση αντιμετώπισή τους, ε) στη ενθάρρυνση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις στις δράσεις που υλοποιούνται σε επίπεδο δημοτικής ενότητας, στ) η διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία/χρόνιες να ενταχθούν και να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, και ζ) η διερεύνηση των επαγγελματικών επιθυμιών/προσδοκιών των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις.

Συνολικά αναμένεται να υλοποιηθούν 133  συναντήσεις, σε επίπεδο δημοτικής ενότητας, στις οποίες θα κληθούν να συμμετάσχουν άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τα μέλη των οικογενειών τους, εκπρόσωποι των τοπικών αναπηρικών σωματείων και οργανώσεων από την ΠΚΜ, αλλά και μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων της ΠΚΜ.

Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και τις ώρες 11:00-12:30, στο Δημοτικό Θέατρο Επανομής, Αγίου Δημητρίου, η Κινητή Μονάδα θα πραγματοποιήσει την ενημερωτική συνάντηση για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και ο Ανάδοχος Υλοποίησης περιμένουν να σας συναντήσουν από κοντά.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα παρέχεται διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Για πληροφορίες παρακαλούμε  επικοινωνήστε  με  την   κα Κατερίνα Κώστα και την κα Νικολίνα Γκιουρτζή στο: 2310804064

1.7 Εργασία 8 Δελτίο Τύπου Final.pdf 1

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ