Σάββατο 20-04-24
ΆρθραΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 12838/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 12838/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ