Κυριακή 23-06-24
ΆρθραΕιδικές Προτάσεις ΣυμπαραστάτηΔημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού βοηθητικών χώρων κατοικιών

Δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού βοηθητικών χώρων κατοικιών

Εν όψει της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο
για τ ον καθορισμό των
ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022 και λαμβάνοντας
υπόψη σχετικά αιτήματα δημοτών που διατυπώθηκαν σ τον Συμπαραστάτη , προτείνεται η
καθιέρωση ειδικού μειωμένου συντελεστή δημοτικών τελών για του ς βοηθητικούς χώρους
των οικιών.
Ειδική Πρόταση 1 2021

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ