Σάββατο 18-05-24
ΆρθραΣυνεδριάσεις Δ.Σ. 2023ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30/1/2023

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30/1/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Περαία,   27.01.2023                    ΔΗΜΟΣ  ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ                                                Αριθ. Πρωτ.: – 1728  –                  Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

 

Προς :
1. κ. Γεώργιο Τσαμασλή
Δήμαρχο Δήμου Θερμαϊκού
2. κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Θερμαϊκού
3. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Θερμαϊκού
4. κ. Γενικό Γραμματέα Δήμου Θερμαϊκού


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ

 

Καλείται ο κ. …………………………………………………………………, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, να συμμετέχει στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θερμαϊκού, δια περιφοράς την 30η  του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 12:00΄ έως και 14:00΄,  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με θέματα  ημερήσιας διάταξης .

Το κατεπείγον της συνεδρίασης προέκυψε λόγω της άμεσης λήψης απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας μετά την έγκριση του Ο.Ε.Υ. από το Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ. και την υποβολή της έως 31.01.2023 στο Υπουργείο Εσωτερικών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση κατεπείγουσας συνεδρίασης.  

Εισηγητής : Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Πασχαλιάς.


ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού του κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας.

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομιών και Διοικητικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ