Τρίτη 21-05-24
ΆρθραΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 2017Επαναδιακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων για τη στεγαση του ΚΑΠΗ Ν...

Επαναδιακήρυξη δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων για τη στεγαση του ΚΑΠΗ Ν Επιβατών

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ