Κυριακή 23-06-24
ΆρθραΚΕΠΗλεκτρονικές Υπηρεσίες ermis

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ermis

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ermis με άμεσο αποτέλεσμα!

Μπορείτε πλέον, με την είσοδο σας από τη ιστοσελίδα gov.gr, ή απευθείας από την ιστοσελίδα www.ermis.gov.gr να αιτηθείτε 9 πιστοποιητικά με άμεσο αποτέλεσμα.

Εισέρχεστε στη σελίδα και εγγράφεστε με τους κωδικούς taxis, έπειτα επιλέγετε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ΙΚΑ
2. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου (Ειδικό Ληξιαρχείο)
3. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης (Ειδικό Ληξιαρχείο)
4. Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου (Ειδικό Ληξιαρχείο)
5. Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (για επιχειρήσεις – εργοδότες)
6. Χορήγηση βεβαίωσης γέννησης (Εθνικό Δημοτολόγιο)
7. Χορήγηση βεβαίωσης ιθαγένειας (Εθνικό Δημοτολόγιο)
8. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης για ΟΓΑ (Εθνικό Δημοτολόγιο)
9. Χορήγηση βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο)

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ