Κυριακή 23-06-24
ΆρθραΕιδικές Προτάσεις ΣυμπαραστάτηΗλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ψηφιοποίηση Διαδικασιών – Μείωση Γραφειοκρατίας

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ψηφιοποίηση Διαδικασιών – Μείωση Γραφειοκρατίας

Περίληψη πρότασης

O Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του μπορεί να διατυπώνει προτάσεις  βελτίωσης της δημοτικής Διοίκησης. Η παρούσα πρόταση αφορά στην αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου και αρθρώνεται σε τρεις άξονες με αντίστοιχους στόχους:

1. Την βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου,
2. Την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των δημοτών μέσω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών,
3. Την άρση του αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων από την κοινωνία της πληροφορίας.


ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ