Σάββατο 18-05-24
ΆρθραΦΕΣΤΙΒΑΛ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣΙΟΥΝΙΟΣ/ΙΟΥΛΙΟΣ: “ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ”

ΙΟΥΝΙΟΣ/ΙΟΥΛΙΟΣ: “ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ”

Από το 1918, το Μεσημέρι ήταν συνοικισμός της Επανομής. Ο πληθυσμός του Μεσημερίου, αυξήθηκε σημαντικά μετά το 1922, όταν εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τον Πόντο και την Ανατολική Ρωμυλία.

Το Μεσημέρι, αποσπάστηκε από την κοινότητα Επανομής και έγινε ανεξάρτητη κοινότητα το 1946 με έκταση 11.913 στρέμματα. Μέχρι σήμερα, οι κάτοικοι τιμούν το τόπο τους με εκδηλώσεις αφιερωμένες στον Πόντο και στην Μακεδονία.

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ